Blog

Hoe onafhankelijk kan/moet een lokale/streekomroep zijn?

Hoe komt het toch dat gemeenten zo verschillend omgaan met hun lokale omroep. Je zou toch mogen verwachten dat gemeenten, ingegeven door de Mediawet en de communicatie vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Nederlandse Lokale Publieke...

read more

Update over lokale omroepen

De NLPO heeft weer een nieuwsbrief rondgestuurd. (https://mailchi.mp/721b03fe9f33/deadline-steunfonds-streekomroepen-gaan-over-de-grens-inwerkprogramma-pbos?e=b282824cf5). Hierin onder andere aandacht voor de deadline voor aanvragen Tijdelijk Steunfonds voor Lokale...

read more

Lokale media moeten met elkaar in gesprek!

Zowel de NLPO als vele andere betrokkenen geven aan dat de lokale media ondersteuning nodig hebben. Minister Slob heeft elf miljoen euro uitgetrokken voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen. Voor nu even een druppel op de al voor de corona-crisis...

read more

IS ER EEN TOEKOMST VOOR LOKALE MEDIA?

De NLPO schrijft op 29 maart dat er lokale omroepen door de gevolgen van het coronavirus dreigen te verdwijnen. Naast de vaak al minder goede financiële positie lopen de inkomsten van de omroepen sterk terug door het missen van productie- en reclame-inkomsten. De NLPO...

read more

MANL biedt ondersteuning aan!

Op dit moment ondervinden vele omroepen, gemeenten en andere stakeholders van lokale media initiatieven veel last van de gevolgen van het coronavirus. Voor betrokkenen heeft het op veel terreinen negatieve gevolgen. Wil je een probleem eens met ons bespreken of denk...

read more

Coronavirus en de lokale publieke omroep (van de NLPO)

Het coronavirus houdt het land in haar greep. Het dagelijks leven van mensen en bedrijven wordt er direct door beïnvloed. Ook op journalistiek en financieel vlak heeft de crisis gevolgen voor de lokale publieke omroep. Op de website van de NLPO is een speciale pagina...

read more

Hallo iedereen.

Goedendag allemaal, hier onze nieuwe website. Namens alle partners van Media Adviseurs Nederland veel leesplezier. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact op met Bert van Valburg.

read more