Blog

En hoe nu verder met al die adviezen …..

Er wordt in 2020 op allerlei niveaus gesproken en geschreven over de lokale journalistiek. Volgens velen gaat het daar niet goed mee en zijn er steeds minder journalistieke ogen en oren om de lokale democratie in de gaten te houden. Velen hebben hier een oplossing...

read more

Samenwerking binnen de publieke omroep in Nederland. In de nieuwe jaarplannen van zowel de NPO, RPO als NLPO staat veel geschreven over samenwerking. Er zijn voor de komende periode veel financiële middelen beschikbaar bij zowel NPO als RPO om dat vorm te geven.  Ook...

read more

Nieuws van Media Adviseurs Nederland

Afgelopen week heeft Media Adviseurs Nederland van de gemeenten Zaanstad en Wormerland opdracht gekregen het proces te begeleiden om tot één aanvraag bij het CvdM voor de uitzendrechten van beide gemeenten te komen. Beide partijen, RTV Zaanstreek en De Orkaan hebben...

read more

Hoe onafhankelijk kan/moet een lokale/streekomroep zijn?

Hoe komt het toch dat gemeenten zo verschillend omgaan met hun lokale omroep. Je zou toch mogen verwachten dat gemeenten, ingegeven door de Mediawet en de communicatie vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Nederlandse Lokale Publieke...

read more

Update over lokale omroepen

De NLPO heeft weer een nieuwsbrief rondgestuurd. (https://mailchi.mp/721b03fe9f33/deadline-steunfonds-streekomroepen-gaan-over-de-grens-inwerkprogramma-pbos?e=b282824cf5). Hierin onder andere aandacht voor de deadline voor aanvragen Tijdelijk Steunfonds voor Lokale...

read more

Lokale media moeten met elkaar in gesprek!

Zowel de NLPO als vele andere betrokkenen geven aan dat de lokale media ondersteuning nodig hebben. Minister Slob heeft elf miljoen euro uitgetrokken voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen. Voor nu even een druppel op de al voor de corona-crisis...

read more

IS ER EEN TOEKOMST VOOR LOKALE MEDIA?

De NLPO schrijft op 29 maart dat er lokale omroepen door de gevolgen van het coronavirus dreigen te verdwijnen. Naast de vaak al minder goede financiële positie lopen de inkomsten van de omroepen sterk terug door het missen van productie- en reclame-inkomsten. De NLPO...

read more

MANL biedt ondersteuning aan!

Op dit moment ondervinden vele omroepen, gemeenten en andere stakeholders van lokale media initiatieven veel last van de gevolgen van het coronavirus. Voor betrokkenen heeft het op veel terreinen negatieve gevolgen. Wil je een probleem eens met ons bespreken of denk...

read more